FANDOM


Vuns er en vulgarisering af det engelske "once", som dog igen stammer fra det oldnordiske Vonz, som betyder "straks", "lige nu", "uden ophold", "øjeblikkeligt" og "pronto". Sjovt nok har vidansk substantiviseret vuns, så man på korrekt dansk faktisk kan udtale sætningen: "og det skal være med det vuns" i betydningen, at en ønskelig handling uopsætteligt bør gennemføres, uanset om landet stander i våde og svigermor er ved at falde ud over Møens Klit i den nye BMW.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.