FANDOM


Voltaire

Voltaire illustrerer her, at han kan læse "Shakespeares Sonater" uden at græmmes.

Deitisme

Ifølge Voltaire kan Gud roligt slukke vækkeuret, da han alligevel ikke blander sig i menneskets affærer.

"Det med "retten til at tale" er ikke engang sagt af Voltaire selv..."

~ Jean-Jacques Rousseau om Voltaires mest berømte citat


François-Marie Arouet som Voltaire faktisk hed når han ikke lige brugte et pseudonym for ikke at blive genkendt, levede i en god del af den tid Danmark havde enevælde. Voltaire var forfatter, filosof, digter, politolog, notarsøn, dramaqueen dramatiker, naturvidenskabsmand og eksil-franskmand. Sammen med filosoffen Rousseau regnedes han som en af de ideologiske bagmænd til Den Franske Revolution, til trods for at Voltaire hang ud med aristokratiet og Rousseau var Schweizer.

Voltaires Filosofiredigér

Voltaire er gået over i historien som én af verdens største filosoffer, men hvad man tit udelader er, at hans værker i reglen var tilsvining af dit og dat, primært med udgangspunkt i personer som Voltaire ikke kunne lide. I bogen "Candide" f.eks., tryner Voltaire filosofisk optimisme[1], bl.a. gennem latterliggørelse af en tysk filosof, som Voltaire tilfældigvis afskyede som knopper på dilleren.

Oplysningstankenredigér

Voltaire var oplysningsmand[2] af overbevisning. Men om han faktisk mente det vides ikke, for han vidste ikke noget bedre end at være bonkammerat til adelen og penneven til Katarina den Store af Rusland. Samtidig skrev han til Danmark for at rose Struensee for hans arbejde med at emancipere[3] folket - men Struensee satte altså også en kraftig censur på pressefriheden, når han ikke lige misbrugte sin magt til at kneppe sig igennem Hoffet.

Ikke desto mindre var Voltaire fortaler for at afskaffe enevælden, indførsel af ytringsfrihed- og et samfund som det engelske. Voltaire bemærkede i denne sammenhæng vist ikke, at der var brok i de amerikanske kolonier, at England var et militaristisk samfund[4], at viden var forbeholdt de rigeste, at der var dødsstraf for mere end 200 forskellige lovovertrædelser, at England havde en vinduesskat[5] og at hele det borgerlige England gjorde sit bedste for at kopiere den franske adel.

Deitismeredigér

Voltaire var et religiøst menneske, der dog mente at Gud havde skabt en perfekt verden og derfor ikke blandede sig i menneskets gerninger. Hvorfor Voltaire overhovedet ville ændre på Guds "perfekte" verden vides ikke, men hans tanker inspirerede de revolutionære til at indføre et voldeligt rædselsregime, inden Napoleon fik sat skik på lortet. For lige at gøre forvirringen total, tog Voltaire John Lockes tanker vedr. Naturtilstanden til sig. Lang historie kort: Voltaire mente at Guds skaberværk er perfekt samtidig med at mennesket skal reduceres til et anarki uden love.

I øvrigt var han voldsomt modstander af Rousseau's filosofi, bizart nok for at rose Naturtilstanden.

Filosofiske Tankerredigér

  1. Dvs. Gud er god, så alt er godt
  2. Nej, han gik ikke og tændte gadelygter!
  3. Det betyder Frigøre
  4. Fuldstændig som Frankrig.
  5. Jo flere vinduer i huset des højere skat.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.