Spademanns Leksikon

"Tab og vind med samme sind"

~ Orla Währ om meteorologi


Vind er et fænomen, der kommer ud af dit anus, når du har spist for meget kål. Indenfor meteorologien forekommer udtrykket også, når vejrfolkene skal forklare isometriske linjer, der bugter og buer sig hen over et landkort.

Ting med vind[]