FANDOM


Kære læsere af Spademanns Leksikon. På denne for vort land så pekuniært truede dag beder vi dig indtrængende om at hjælpe os. For at opretholde vores selvstændighed, vores potens og vores exorbitante levestandard, vil vi aldrig måske tilføje reklamer. Vi sikrer driften gennem donationer på gennemsnitligt 10 euro. Men kun meget få af vores læsere donerer. Hvis alle som læser dette gav 25 øre, ville vi dø af sult kunne vi holde Spademanns kørende i et par år fremover. Men meget mere skal der til: Prisen, svarende til hundrede> tre kopper kaffeGran Canaria er alt, hvad vi forlanger. Hvis Wikipedia Spademanns er vigtig for dig, så brug venligst dit kreditkort på at holde det online og hjælpe det med at vokse. Vi vil også gerne arve dig, så ring ind og tal med vores sagfører. Tak.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.