FANDOM


DK-koreaLogo

DK - DDF Korea kan også noget med logoer.

Ideologisk/politisk pH-skala for Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Her kan du se hvor partiet finder sig politisk før og efter et valg


Ideologisk pH (Det de siger de vil gøre)

PH1
1
Politisk pH (Det de gør når de er valgt)
PH1
7
Revolutionære Reaktionære
Populister


Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea eller bare "DK - DDF Korea" eller bare "Dansk-Nordkoreansk venskabsforening" er en temmelig lille forsamling af danskere, der arbejder for at forbedre samarbejdet og de varme følelser mellem Danmark og Nordkorea.
Foreningen er stiftet 10. oktober 1968

Foreningen udspringer af en tosseanstalt nogle afhoppede DKP-M/L[1]. Sammen har de konstitueret sig omkring det éne formål, at få alle andre vendt til den tro, at Nordkorea er det perfekte og mest fredselskende samfund i verden. Sydkorea og USA derimod - de er virkelig onde!

30px-Cquote1 svg DDF Korea truer ikke dets naboer, USA eller verdenssamfundet. DDF Korea går ind for total atomafrustning på hele den koreanske halvø,
sikkerhed for landets suverænitet og en fredelig udvikling til gavn for det hårdt prøvede koreanske folk.
30px-Cquote2 svg
DK - DDF Korea om Nordkoreas trusler


Foreningen søger uafladeligt at fortælle hvermand, at når Nordkorea truer med total ødelæggelse og atomangreb, så er det sådan set bare fordi, at Nordkorea ønsker fredelig udvikling og total atomafrustning. DK - DDF Korea har således en særlig rolle for samfundet, i form af at agere modvægt til resten af verden, FN's sikkerhedsråd, og i øvrigt alle som kan læse eller skrive.

Formålredigér

Foreningens formålsparagraf kan læses som §2 i deres vedtægter. Den omfatter følgende punkter:

 • Udbredelse af kendskabet til Den Demokratiske Folkerepublik Korea.
 • Udbredelse af kendskabet til Koreas Arbejderpartis politiske synspunkter.
 • Fremme af solidariteten med hele det koreanske folks kamp for genforening
 • Fremme af solidariteten af det undertrykte folk i Sydkorea.
 • Omdannelse af den koreanske halvø til en atomvåbenfri fredszone, samt for sikring af freden i Korea.
 • Udvikling af de politiske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle forbindelser mellem Danmark og Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

Mener de virkelig det?redigér

Efter 2. verdenskrig blev Korea delt i en nordlig del under sovjettisk kontrol og en sydlig del under amerikansk kontrol. Inden da havde landet været besat af bl.a. Japan, som havde udført en voldsom undertrykkelse mod det koreanske folk.
Delingen i en kommunistisk- og en pro-vestlig del, var ganske problematisk, og mange i både øst og vest anså Korea som stedet, hvor opgøret mellem de to verdensanskuelser ville komme til at blusse op i åben krig.

Den 25. juni 1950 overskred nordkoreanske tropper den 38. breddegrad, og indledte dermed Koreakrigen. Påskuddet var at "Den Store Leder" - Kim Il-Sung - ønskede at tage den sydkoreanske præsident Syngman Rhee til fange, give ham en retfærdig rettergang, og derefter henrette ham. Inden dette forsøg på at "samle" Korea, havde Kim Il-Sung udskrevet valg for "hele Korea" - også den del, som han i følge Potsdam-konferencen ikke havde magten over.
Forud for den Nordkoreanske invasion af Sydkorea, havde der været en den episoder omkring grænsen. Fra FN's side havde man forbudt tunge våben på Sydkoreansk side, da man ikke havde den store tiltro til at Syngman Rhee ville afholde sig fra at invadere Nordkorea.

På kort tid indtager Nordkoreanske tropper det meste af Sydkorea, bortset fra et mindre område omkring havnebyen Pusan. FN indsætter så tropper for at skabe balance på den koreanske halvø, og ved en primært amerikansk intervention, bliver de nordkoreanske tropper på få måneder slået helt tilbage til et snævert område omkring den kinesiske grænse.
Kim Il-Sung og hans generaler viser en eklatant mangel på taktisk forståelse, og foretager i løbet af 1950 en række dispositioner, der ender med at decimere Nordkoreas hær til en slagen og decimeret enhed. Men da amerikanerne samtidig mener, at krig er noget man fører til ende, så afføder det en reaktion fra Kina, der som en ny og stærk spiller på den internationale scene, sætter flere hundrede tusind tropper ind, og hurtigt trænger FN-tropperne tilbage til omkring udgangspunktet - den 38. breddegrad.

Efter 3 års krig indgår kineserne og amerikanerne i en fredsslutning, der deler Korea langs den fastlåste front - tæt på 38. breddegrad.

Der er aldrig sluttet egentlig fred på den koreanske halvø, og i Nordkorea begynder man at opbygge et samfund omkring Kim Il-Sungs "Juche"-ideologi. Ideologien praktiseres i Nordkorea ved at man hævder suverænitet på baggrund af et stærkt militær og et stærkt sammenhold. Da selve ideologien er baseret på uafhængighed, ofres der enorme ressourcer på at opbygge en militær slagkraft. Det betyder også, at befolkningen ofte må undvære de mest basale nødvendigheder, men at de gør det "for Den Store Leder", så militæret altid er parat til at afvise enhver aggression fra USA.

I Nordkorea anser man Sydkoreanerne som værende undertrykte majonetter for USA, og man hævder over for befolkningen, at man kan forvente en amerikansk-ledet invasion fra syd hver eneste dag.

"Tværtimod fremprovokerede USA og højrekræfterne i Sydkorea i 1950 Koreakrigen imod den unge republik i nord. Præsident Kim Il Sung stod som øverstkommanderende for Koreas Folkehær i 1953 som sejrherre for første gang i historien overfor verdens stærkeste militærmagt – USAimperialismen."

~ Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea om Koreakrigen.


Ideologiredigér

Nordkorea2

Sådan måtte der også gerne se ud foran Christiansborg, hvis man da spørger en "Juche"-tilhænger.

Efter afslutningen af Koreakrigen og oprettelsen af "Den Demokratiske Folkerepublik Korea" indførte Kim Il-Jung ideologien "Juche". Selve ideologien udspringer af kommunismen, men har den fundamentale tanke, at kan kan kun kan være fri og uafhængig, hvis man som land vitterligt er totalt uafhængige! Det vil sige, at samhandel ikke er et nødvendigt onde, men en ond unødvendighed.
Kim Il-Jung havde været vidende til, at Stalin havde været nødt til at udskyde indførelsen af den verdenskommunistiske verdensorden, da han var afhængig af amerikansk våbenhjælp, for at kunne tæve tyskerne. I Den Store Leders opfattelse, var det således første skridt på vejen mod verdenskommunisme, at man startede med at være uafhængige. Først dér var man fri, og først dér kunne man gå videre til næste skridt. Det er "Juche".

Problemet var så, at Sydkoreanerne var dybt involverede i verdenshandlen. I årene efter 2. verdenskrig, var det kun i begrænset omfang, men siden har de oversvømmet verdensmarkedet med billige lortebiler Kia og Hyundai biler, TV-apparater, mobiltelefoner, skibe og alverdens andre moderne bekvemmeligheder.
Men da de ikke er selvforsynende i Sydkorea, så er de ikke "Juche". Og når de ikke er "Juche", så er de ikke frie. Når de ikke er frie, så mener Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea, at de per definition er undertrykte. Det kaldes "ideologisk logik", eller bare slet og ret:"Idioti".

Juche i praksisredigér

Når Juche skal udmøntes i praksis, så er der en hel række forudsætninger som skal være opfyldt. En af disse forudsætninger er, at man rent faktisk har afgrøder nok til at brødføde sin egen befolkning. Når befolkningstallet stiger, så kræver det igen at man effektiviserer produktionsapparatet, men når dette ikke lader sig gøre, fordi man ikke ønsker at opgive sin "frihed" i bytte for hjælp udefra, så havner man i "Juche-cirklen". I praksis - og i Nordkorea - ser den således ud:

JucheCirkel

"Juche" i praksis. Det viser sig ofte svært at være fuldstændigt uafhængige, når man ikke har alting selv.

Hvordan kan det komme Danmark ved?redigér

Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea praktiserer deres ideologi ved at lave sporadisk vedligehold af en hjemmeside, samt at udsende en mængde "bulletiner" og "Udtalelser og resolutioner".

Hver gang der sker en ændring af det politiske klima på den koreanske halvø, så er DK-Korea klar med en bulletin eller en resolution. De kan have ordlyde som:

"Det tidligere tilbagestående Korea fremstod i slutningen af 1960’erne som en stærk og uafhængig socialistisk industristat og med et landbrug i rivende udvikling. "

~ Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea om det som skulle sikre 1,5 millioner fra at dø af hungersnød.


"Siden 1953 har USA uophørligt optrappet den militære spænding og konfrontation og truet Den Demokratiske Folkerepublik Korea med krig – ja selv med ”taktiske” atomvåben"

~ Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea om konsekvenserne af ustabilitet

[2]

"Der er brug for en ny start i Korea baseret på en fredelig dialog og anerkendelse af Den Demokratiske Folkerepublik Korea, som selvstændigt land, der blot ønsker almindelige fredelige relationer med sine omgivelser."

~ Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea om at se bort fra de tilbagevendende trusler mod syd fra nord.


Og ikke mindst:

"DDF Korea truer ikke dets naboer, USA eller verdenssamfundet. DDF Korea går ind for total atomafrustning på hele den koreanske halvø, sikkerhed for landets suverænitet og en fredelig udvikling til gavn for det hårdt prøvede koreanske folk."

~ Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea om trusler mod Nordkorea


"Det nordkoreanske folk og militær »vil slette USA fra jordens overflade«, hvis USA fortsætter med at »forsøge at kvæle Nordkorea med sin fjendtlige politik«."

~ [[Uriminzokkiri[3]]] om ikke at fremsætte trusler.


Jamen - forholder de sig da slet ikke til...redigér

Nu kunne man jo mene, at det virker en anelse overdrevet, når man sådan oplister citater og udtalelser fra DK-Korea. Forholder de sig da slet ikke til:

 1. At der ikke eksisterer skyggen af demokrati i Nordkorea, og at lederen afløses af sin egen søn - uden valg?
 2. At der i følge utallige afhoppere findes koncentrations- og dødslejre i Nordkorea, hvor politiske modstandere og defaitister straffes med døden?
 3. At afhopperes familier i tre generationer dødsdømmes eller sendes i arbejdslejre?
 4. At Kim Jong-il fik importeret for 600.000$ fransk cognac om året til eget forbrug, mens befolkningen sultede?
 5. At Nordkoreas ideologi og retorik gør, at de bliver isoleret fra det internationale samfund. Og at hungersnød som følge af denne isolation koster millioner af nordkoreanere livet?
 6. At resolutioner fra FN's sikkerhedsråd entydigt går Nordkorea imod, og at disse resolutioner også er vedtaget af Nordkoreas nærmeste allierede?

Og dertil er svaret:

Jo da! Men det er alt sammen USA's skyld! Desuden er det ondsindet propaganda.


Seriøst? Mener de virkelig det?redigér

Se selv foreningens hjemmeside:

Seriøst? Der må være noget med småt et stedredigér

 1. Danmarks Kommunistiske Parti - Marxister/Leninister = Dem som mente at Albanien var det perfekte samfund i verden.
 2. Dette citat stammer fra før at Nordkorea selv udviklede a-våben, og på deres statslige tv i april 2013 truede med at bombe USA med atomare våben. Sådan skifter tiderne jo...
 3. Officiel nordkoreansk webside
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.