FANDOM


"Med venner som dig har man ikke brug for fjender"

~ Machiavelli om venskabet med Djengis Khan


Promisc

Der er absolut ingen fornuftsmæssige, kulturelle eller biologiske grunde til at mænd og kvinder ikke skulle være i stand til at indgå langvarige, ligeværdige, respektfulde, promiskuøse og økonomisk tilfredsstillende venskaber

Venskab er et forhold, der eksisterer mellem venner,[1] modsat hvad man skulle tro, blot ud fra en gængs semiologisk etymologisk anskuelse af ordet, der jo blot ville antyde, at der var tale om et møbel til opbevaring af en eller flere venner.[2]

Ting og sager der kan være vennerredigér


Venskabelige kældernoterredigér

  1. som det bl.a. ses af serien af samme navn, der handler om seriel promiskuitet
  2. sådanne skabe findes skam også, men de er som oftest anbragt i en kælder i Østrig eller Belgien
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.