FANDOM


Psilander Valdemar

Psilander som han saa ud, da hans Karriere kulminerede

Houlberg-psilander-1623

Valdemar her med Gudrun Houlberg som senere lagde krop til en poelse

Valdemar Einar Psilander (9. maj 1884 – 6. marts 1917) er uden Sidestykke Danmarks stoerste Skuespiller gjennem Tiderne. Paa faa aar naaede Han at indspille femogfirsindstyve film hvoraf de fleste ogsaa blev forevist i oversoeiske cinemaer

Nouvbar15

Barndommen

Selvfoelgelig hed Psilander ikke Psilander men Jensen. Paa det Noerrebro, han kom fra var der ikke Stoette eller Opmuntring at hente. Hans Far var en anloeben Drukkenbolt som kun med stort Besvaer slap sit Alimentationsbidrag til den Kvinde, han havde besvangret. I Baggaardene blev unge Valdemar latterliggjort paa Grund af sin Trang til at spille klassiske Partier, saa han var oftest tvunget til at spille de vanskelige Solo-Partier for intet Publikum, men alligevel med en brutal indleven i de enkelte Karakterers Karakteristika

Nouvbar15

Psilanders teaterkarriere

Valdemar blev foerst ansat paa Casino i 1901, men kunne ikke rigtig magte det store Ansvar der var paalagt hans Skuldre og havde inden laenge en betragtelig Spillegaeld. Han formaaede dog at svare hver sit ved at ernaere sig som Gigolo, da han i betragtelig Grad noed Kvindernes Gunst - sin unge Alder til trods. Her gav hans Puttelektioner stor Bonus da de forsoemte Fruer til Theaterdirektoerene gav den unge Valdemar Biletten direkte ind paa de skraa Braedder.

Nouvbar15

Danmarks foerste rigtige Filmstierne

Efter et lille Svinkeaerinde hos Regia Kunst Film kom Valdemar til Nordisk Film Kompagni hvor hans debutfilm "Paa Vej mod Socialkontoret" (1911) gav Psilander en Aarsindkomst paa hele 100.000 danske kroner. Det var saa lidt at han var noedt til at bruge Erfaringerne fra sin foerste Film i det Vierkelige Liv. Derefter indspillede han en Film i Timen frem til 1917 hvor han dannede sit eget Filmkompagni.

Hans Doed kom ikke mindst bag paa ham selv, da han ikke havde Tid til saadan noget Piat. Hans Ligfoelge blev fulgt af 100.000 unge Jomfruer i Koebenhavn - Kvinder som aldrig endnu havde hoert hans Stemme[1]

Nouvbar15

Hoeidepunkter

  • Den lille Film om Katapultsaeder (1912)
  • Det farlige Punkt (1913)
  • Uskyld og Vanaere (1914)
  • Hvordan man forfoerer letsindige Fruentimmere (1915)
Psilander

Her seer man hvorledes Valdemar Psilander maalrettet favner efter Frugterne i Frugtskaalen med koelig Beregning paa vej mod Afgrunden(Fra "Hvordan man forfoerer letsindige Fruentimmere (1915)"

  • Gaa med i Lunden (1916)
  • Uskyldens Pris (1917)


Nouvbar15

Filmnoter

  1. De var ikke gaaet glip af saa meget
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.