FANDOM


"Hvis du skal være så vag, får du ingen vagina aftensmad i aften"

~ Din kone om din manglende evne til at dræbe kaninen til nytårsaften-menuen


Vager

En vager er et sømærke til afmærkning af grunde, sejlløb, søkabler og sådan noget stads, bestående af en på vandet flydende tønde (jvfr. Tøndevager) eller en baljelignende beholder med en stage igennem, der foroven bærer en eller flere koste eller anden topbetegnelse. Vager bruges også om redningskrans, bjærgemærs, fæstet mærke om lignende stage til afmærkning af enden af udsatte fiskegarn, ruser og sådan noget lidt andet stads[1]

Vag er et lille dansk adjektiv på kun tre bogstaver.
Det har stort set samme betydning som veg, men kan også anvendes ting, hvorimod veg som regel kun bruges om mennesker. Eksempelvis:

"Han var en svagelig og veg type, som kun udtrykte sig i vage vendinger om vejret"

~ Mig om din fremlæggelse af det ontologiske gudsbevis


Ting med vagredigér

vag fodnoteredigér

  1. billedet ses to vager. Den ene er død, den anden levende. Det er den til højre, som har slået den anden ihjel. Der var tale om et jalousidrab
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.