FANDOM


Vaccinationsskepsis er et fænomen som periodisk florerer blandt speltkusser og andre mentalt degenererede individer, og som oftest deles gennem Facebook.

Vaccination2

Damen til højre er tydeligvis i gang med at forgifte pigen til venstre med en dødelig injektion. Skepsis er sundt!

Skepsissen er undfanget af idéen om, at man beskytter sit barn bedst ved at undlade vaccination. Denne antagelse er så igen baseret på, at man besidder et de facto ikke eksisterende kendskabsniveau til virologi eller vaccination.

Oprindelseredigér

Vaccinationsskepsis er opstået i USA og har perioder med opblomstring. Mængden af vaccinationsskeptikere afhænger af den procentandel af befolkningen som er vaccineret; jo flere vaccinerede, jo færre syge. Jo færre syge, jo flere skeptikere, der tror at deres børn kan klare sig uden.

Skepsissen omhandler specielt MFR-vaccinationen, og den er baseret på den antagelse, at man enten sprøjter "hemmelige stoffer" ind, eller at man skader barnet med injektionen.
Det er umådeligt populært blandt konspirationsteoretikere at forsøge at påvise en sammenhæng mellem vaccinationsprogrammer i den vestlige verden, og regimers ønske om at udrydde hele befolkninger.

Hvad vaccinerer man imod?redigér

Vaccination

På skriget kan man straks se, at "vaccinationen" indeholder rottegifte, og på ansigtskuløren kan man se, at det ville være meget sundere at være syg med mæslinger.

Et børnevaccinationsprogram er primært rettet mod de sygdomme, der må formodes at have værre virkninger, end vaccinen har bivirkninger. Dette gælder specielt "MFR-Vaccinen som er rettet mod Mæslinger, Fåresyge og Røde hunde, hvoraf den første kan give ganske alvorlige komplikationer - herunder død - i børnealderen, og de to andre kan være livsfarlige at få i voksenalderen og give svære misdannelser og hjerneskader hvis man pådrager sig sygdommene under graviditet.

Hvorfor så skeptisk?redigér

30px-Cquote1 svg Man ved jo ikke rigtig, hvad der er i sprøjterne, og den (medicinske, red.) verden er så lukket.
Og hvis man spørger lægen, så ved vedkommende næsten heller ikke engang, hvad der er i vaccinerne
30px-Cquote2 svg
Mentalt udfordret mor om at tro at man tager ansvar, ved ikke at tage ansvar.

Langt den overvejende del af de forældre som fravælger vaccinationer, gør det som følge af frygt. Under den selvretfærdige argumention, ønsker ingen af disse forældre at erkende deres frygt direkte, men anvender i stedet argumenter som "Forskning har vist at MFR-vaccine kan medføre autisme og/eller tarmsygdomme." - intet er dog længere fra sandheden, og samtlige studier som har søgt at påvise denne bieffekt er siden trukket tilbage.

Ikke desto mindre er der en andel af forældre, der stadig er overbevist om, at vaccinationerne skader mere end de gavner. I stedet for at kalde det "frygt", så kalder de sig selv "skeptikere". Virkeligheden er, at de ikke aner hvad de taler om, men at de gerne fremturer med deres uvidenhed i bytte for noget medietid.

Specielt i mødregrupper og på Facebook kan emnet frit debatteres. Som oftest vil det i disse debatter være den dummeste som råber mest op, og som med mange andre eksempler på manglende kritisk sans, så vil den som råber højest få ret.

Hvad sker der så ved at sige nej?redigér

Når man vælger ikke at vaccinere sit barn, så har det den væsentligste konsekvens, at barnet kan få alvorlige sygdomme, som de ikke er vaccineret imod. Endnu værre er det så, at børnene kan smitte andre ikke vaccinerede børn.

Det betyder at der kan opstå epidemier med sygdomme, der ellers almindeligvis er udryddet. Igen udsætter man så sine og andres børn for en unødig fare, simpelthen fordi man er for lavt begavet til ar forstå rækkevidden af sin egoisme.

Det har været på tale at kunne tvangsfjerne børn, hvis forældrene vælger at undlade vaccination. Så alvorligt et overgreb er det på barnet, men forældrene gør det jo "i den bedste mening".
Når noget er "i den bedste mening", så må det være i orden!? Det kan alle vel forstå?

Skeptiske typerredigér

Noterredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.