FANDOM


"The value of a man should be seen in what he gives, and not in what he is able to receive"

~ Albert Einstein om værdirelativisme, perspektiveret i forhold til den aktuelle dagspris råt menneskekød [1]

Valuegas

Hvis man bor i et samfund uden biler, er der ikke meget sjov ved at have en tankstation, og værdien af kulbrintebaserede brændstoffer som fx benzin og olie er jo afhængig af, at der er et marked for disse væsker. Værdien af Edward Hoppers "Gas Station" fra 1940 er også vanskelig at angive, men det seneste af hans større værker, East Wind over Weehawken, blev solgt i 2013 for knap 300 millioner kroner

Rent filosofisk er det et godt spørgsmål om det er besværet værd at beskrive, hvad begrebet værdi indeholder.[2] Det korte svar er, at det er det ikke; men da vi nu allerede har spildt værdifuld tid på ovenstående, kan vi jo lige så vel fortsætte. Livet er jo alligevel meningsløst.[3]
Værdi er noget vi mennesker tillægger såvel ting som abstraktioner.[4] Fx er det almindeligt anerkendt, at en abstrakt konstruktion såsom penge har en givet værdi. Din mor kan også have en værdi, både for dig og andre, men hvis hun afgår ved døden, vil hendes værdi umiddelbart blive lavere og hovedsageligt ændres til en såkaldt affektionsværdi.

Værdifulde ting og abstraktioner

De uundværlige fodnoter, som forklarer alt

  1. vi taler her om en fiktion, eller en abstraktion, på linje med begreberne penge og pris
  2. jvfr Immanuel Kants Das Ding an sich
  3. Hvilket så igen leder til dyberegående spørgsmål om børneopdragelse, guerillakrig, værdirelativisme etc
  4. Se Pablo Picasso
  5. Jeg måtte betale en krone til Lis
  6. 200 kr for et blowjob
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.