Spademanns Leksikon

"The value of a man should be seen in what he gives, and not in what he is able to receive"

~ Albert Einstein om værdirelativisme, perspektiveret i forhold til den aktuelle dagspris råt menneskekød [1]


Hvis man bor i et samfund uden biler, er der ikke meget sjov ved at have en tankstation, og værdien af kulbrintebaserede brændstoffer som fx benzin og olie er jo afhængig af, at der er et marked for disse væsker. Værdien af Edward Hoppers "Gas Station" fra 1940 er derfor også vanskelig at angive,[2] men senest er et af hans større værker, East Wind over Weehawken, blevet solgt i 2013 for knap 300 millioner kroner

Værdi er et abstrakt begreb. Rent filosofisk er det et godt spørgsmål om det er besværet værd at beskrive, hvad konceptet værdi indeholder.[3] Det korte svar er, at det er det ikke; men da vi nu allerede har spildt værdifuld tid på ovenstående, kan vi jo lige så vel fortsætte. Livet er alligevel i bund og grund meningsløst.[4]
Værdi er noget vi mennesker tillægger såvel ting som abstraktioner.[5] Fx er det almindeligt anerkendt, at en abstrakt konstruktion såsom penge har en givet værdi. Din mor kan også have en værdi, både for dig og andre, men hvis hun afgår ved døden, vil hendes værdi umiddelbart blive lavere og hovedsageligt ændres til en såkaldt affektionsværdi.

Værdifulde ting og abstraktioner[]

De uundværlige fodnoter, som forklarer alt[]

<references>

  1. vi taler her om en fiktion, eller en abstraktion, på linje med begreberne penge og pris
  2. Det er et oliemaleri
  3. jvfr Immanuel Kants Das Ding an Sich
  4. Hvilket så igen leder til en række dyberegående spørgsmål om børneopdragelse, guerillakrig, off side-regler, topskat, værdirelativisme etc
  5. Se også Pablo Picasso
  6. Jeg måtte betale en krone til Lis
  7. 200 kr for et blowjob
  8. et Oyster perpetual datejust i guld og stål