FANDOM


Voter1

Uanset hvordan man vender og drejer det, så er man hele tiden nødt til at træffe valg [1]

En vælger er et situationsspecifikt fænomen, ligesom det kan siges at være tilfældet med fx en transistor eller en korsvej, hvor der skal træffes en beslutning.[2]
Normalt benyttes begrebet vælger om voksne individer,[3] som ved fx et folketingsvalg skal vælge mellem en række politikere, som så - igen - skal vælge, hvilke love de vil påføre deres vælgere og disses afkom og andre undersåtter.

Valgfrie fodnoterredigér

  1. kan dog forveksles med dilemmaer og lidenskab
  2. såfremt der er tale om en vektordynamisk bevægelse fra ét punkt til et andet i et koordinatsystem med mindst to dimensioner
  3. for denne encyklopædis vedkommende af arten Homo sapiens
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.