FANDOM


Utopia

Dette er i sandhed Utopia: Ingen går i Adidas.

Utopia er den kristne idealverden sådan som helgenen Thomas More beskrev det. Utopia er stedet hvor al ejendom er fælleseje, der er ingen advokater, alle indbyggere bidrager til landbruget - medens selve arbejdet varetages af slaver. Man må godt læse bøger, men fællesskabets fremtid og generelle velbefindende skal afgøres ud fra nogle moralske principper udformet efter utopiske dogmer; f.eks. at staten varetager individets generelle tilstand fra éns mor prutter én ud, til man ikke kan mere. Af samme årsag, skal handikappede bare forsvinde sporløst.

Se ogsåredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.