FANDOM


De første uskrevne regler til regulering af bl.a. sociale omgangsformer kendes så tidligt som i Bagindien for cirka 5.000 år siden, udformet på sanskrit. I vore dage er de som følger:

1)

2)

3)

4)[1]

6)

7)

8)[2]

9)[3]


De ud uskrevne fodnoter redigér

  1. varierer ensartet i Indonesien og Ny Guinea i kausalitet/konsekvens-forholdet.
  2. Findes ikke blandt de bantu-talende stammer.
  3. Der er fortsat ingen dokumenterede dødsfald relateret til regel 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.