FANDOM


Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Upernavik.

Alle danske statsministre, der har besøgt Upernavik har fået en vej opkaldet efter sig. Da byen ligger på en kun ca. 7 km lang ø højt oppe af Grønlands vestkyst, og vejnettet derfor - også på grund af byens placering på øens nordvestlige fjeldside - er stærkt begrænset, er det heldigvis kun én statsminister, der har beæret byens indvånere med sit besøg: Thorvald Stauning! Men han har fået sin vej, der går fra brættet, hvor fiskere og fangere søger afsætning for polarhavets frugter, og knap hundrede meter ned til tankanlægget, hvor de selvsamme fangere kan omsætte den indkomne kapital til brændstof, der igen kan bringe dem til havs i deres jagt efter nye naturalier at afsætte. Udover "Stauningip aqqutaa" huser forårsstedet, som det grønlandske bynavn kan oversættes til på dansk, verdens nordligste frilandsmuseum, hvor man bl.a. kan besøge en tørvehytte - bygget som de så ud på Staunings tid!

Transporten rundt i byen foregår med helikopter og dresserede flyvefisk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.