Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon
ThumbsUp.gif
Eubaggrund1.jpg

Hyldet af Kommissionen

De Højbureaukratiske Kommissærer har erklæret, at denne artikel er et vigtigt våben i kampen mod National Suverænitet. Forfatteren anbefales at skaffe 12 eksemplarer af Formular L5248562-Z8 og søge om livslang landbrugsstøtte.Ovenstående billede informerer om information.


"NEEEEEJ!!"

~ Oscar Wilde om at være blevet unionsborger


"JOOOOO!!"

~ Guy Verhofstadt om ovenstående


"Nej, ved De nu hvad: jeg stemte jo ja til både EF og Det Indre Marked!"

~ Pia Kjærsgaard om unionsborgerskab


"EU citizenship is destined to be the fundamental status of nationals of the Member States."

~ EU-Domstolen om Folkeafstemninger


Unionsborgerskab (EU'sk: Vereenigde Bürgerschaft van der Union Éuropenne) er en retslig status som visse mennesker kan opnå, blot ved at blive født af den rette person[1], som allerede er statsborger i et EU-land.


Rettigheder[]

Vores alle sammens fremtid.

Stemmeret[]

Giver dig retten til at smide din stemme væk deltage i valget af kompetente mennesker, samt at blive diskrimineret afvist på valgdagen hvis du stiller op. Dette gælder over hele EU, men kun ved EU-parlamentsvalget. ...Også alligevel ikke: du må nemlig også godt til kommunalvalg, hvis du skulle finde på at flytte til populære lande som Grækenland og Sverige.


Aktindsigt[]

En sindslidende transvestit viser sit pas.

Giver dig retten til uhindret[2] aktindsigt i EU-dokumenter[3]


Klageret[]

Bemærk at denne englænder har skrevet Euro-tegnet forkert.

Giver dig retten til at klage til EU-parlamentet og Ombudsmanden hvis du føler dig skidt behandlet. Gælder ikke overfor EU's retslige instanser.


Sproglig ret[]

Giver dig retten til at skrive en forespørgsel på et officielt EU-sprog[4], og få svar på samme sprog[5]


Fri bevægelse[]

Giver dig retten til at bevæge dig frit, bo, skide, leve og arbejde i et hvilket som helst EU-land. Bl.a. vil du også have ret til at bestride offentlige embeder, forudsat de ikke vedrører magtudøvelse. Den kvikke læser vil bemærke, at dette faktisk strider imod opstillingsretten til politiker-poster...


Diskriminationsfrihed[]

Giver dig retten til ikke at blive diskrimineret pga. nationalitet, og altså ikke ret til at tilsvine polakker og rumænere, selvom de danske medier helt åbenlyst har misforstået denne paragraf.


Konsulær beskyttelse[]

Giver dig retten til at få hjælp på en hvilken som helst ambassade eller konsulat udenfor EU, forudsat dit eget land ikke har en diplomatisk repræsentation[6]


Særlige omstændigheder, glemt af medierne[]

Rettighed Glemt/udeladt af medierne
 • Stemmeret
 • Aktindsigt.
 • Klageret
 • Sproglig ret
 • Fri bevægelse
 • Diskriminationsfrihed
 • Konsulær beskyttelse
 • Pia Kjærsgaard kan opnå stemmeret i Grækenland, blot ved at blive i sit hus på Kreta.
 • Gælder også danskere, så journalisterne behøver ikke at læse højt fra aviserne.
 • Er tit i brug, men forveksles i Danmark med gedigent brok.
 • Der er derfor ingen kære mor om at EU er utilgængeligt for borgerne.
 • Der bor over 30.000 danskere i Sydspanien, som har fuld adgang til spanske velfærdsgoder.
 • Jf. "Østarbejderne".
 • Nu rejser danskere kun til Tyskland og Pattaya Beach, men retten gælder stadig...

Se også[]


Noter[]

 1. Én der har borgerskabet i forvejen.
 2. Medmindre der hemmeligstemples.
 3. Særligt interessant for dem der kan fransk.
 4. F.eks. dansk
 5. Erfaringen taler dog for, at svaret er på engelsk.
 6. Det betyder: Stort hus med Dannebrog på toppen.