FANDOM


"Fjern for fanden de ulækre kræ, eller jeg nakker dem!"

~ Mand om Chihuahua-unger


Unger er betegnelsen for dyrs[1] afkom. Man vil også kunne sige "små kræ", eller simpelt hen småkræ. Anders Ands tre nevøer; Rip, Rap og Rup, bliver under ét også kaldt "ungerne". Det havde således været lige så korrekt at kalde dem "småkræene".

Lidt grammatikredigér

Hvis man bøjer Unger til bestemt form opnåes ordet Ungeren, der dog ikke hentyder til afkom, men tværtimod en specifik bygning hvor en masser unger holder til og sikrer at det demokratiske Danmark også har en politisk aktiv ungdomsorganisation der[2]...

Andre, kendte ungerredigér

Meget vigtige tilføjelserredigér

  1. Jf. Speltkusser
  2. Hvad siger du - holdt til? Som i datid?? ...hvad 'ryddet!? Nul, putte - Ungeren bli'r!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.