Spademanns Leksikon

"La question de savoir si les ordinateurs peuvent penser est comme la question de savoir si les sous-marins peuvent nager"

~ Jean-Paul Sartre om nødvendigheden af at kunne benytte sin smartphone under vandet


Sådan ser den ud. Det er underfladen oppe, og hvalen nede [1]

En undervandsbåd er et skib, der besejler undersiden af vandoverfladen, for ikke at bryde overfladespændingen. Derved spares der mange hektoliter kul, som ikke behøver at ryge i kedlen på den dampdrevne undervandsbåd.
I de lande vi normalt sammenligner os med har man udviklet prototyper af u-både, der anvender andre fremdriftsmidler såsom fx diesel, benzin, muskler og atomkraft.
Danmark havde engang en undervandsbåd, der var nationens stolthed. Den hed Sælen, men gik til under en stealth-operation nær Nordpolen,[2] hvor en bande isbjørne slæbte den op på en isflage og spiste mænd og mus indholdet.
Regeringen besluttede forrige onsdag, at det ikke vil kunne betale sig at redde hverken spanter, ribben, barder, lig, lyskrebs eller memorabilia fra den forliste båd. De pårørende er underrettet, oplyser Søværnets Operative Kommando.

Fossende flodnoter[]

<references>

  1. se også artiklen om klumpfisk (Mola mola)
  2. Denne hændelse er ikke relateret til mysteriet om UC3 og den forsvundne svenske babe journalistpige