FANDOM


Ulykkesfugl

Denne specifikke ulykkesfugl er en såkaldt "julekrage", som ved sin blotte tilstedeværelse skaber tøvejr i perioden 22.-27. december, hvis der skulle være risiko for en hvid jul

Ulykkesfugle er en speciel form for kæledyr, som udelukkende kan købes i de få emo-butikker, der har specialiseret sig i at gøre folk deprimerede.[1] Den artsmæssige variation af fugle er ganske lav, da ulykkesfugle udelukkende kan findes blandt krager, ravne, skader og sortspættede ugler.

Specielle egenskaberredigér

Mens julekragen ødelægger julestemninger, har andre typer ulykkesfugle travlt med at sprede deres egne dårligdomme:

Yderligere ulykkerredigér

  1. Se også: "Grimt tøj"
  2. Findes både som ugle og krage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.