FANDOM


Poison by zaidoigres-d677e5f

Denne unge er ugift

Ugift er en juridisk betegnelse for, at en person ikke er lovmæssigt forbundet til en anden person ved ægteskab eller en lignende kontraktuel forpligtigelse. I tilfældet med børn, har den ugifte status sjældent nogen egentlig betydning for individet, før vedkommende opnår den legale myndighedsalder. Ugiftighed er ganske populært i Danmark, hvor over halvdelen af befolkningen lever på denne facon.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.