FANDOM


"Jamen, så ses vi i ugen med de fire torsdage!"

~ Dig om hvornår du skal regne med at se mig igen


Ugen med de fire torsdage er en juridisk bindende term for et ekstemporalt locus, som allokerer sig til en proto-tropisme, som er digitalt verificérbar og samtidig unik.

Ugen med de fire torsdage er også en eufemisme for eksekveringen af de socialt og intellektuelt stratificerede operandus Mundi, som betinges af de associerede korrelationer og den kognitive dissonans, der måtte opstå hos værtsorganismen og dennes alter ego.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.