FANDOM


Uddannelse er et forum, hvor man sidder stille og holder kæft fra 8[1]-15[2].

Historie

Det hele startede engang under middelalderen, hvor man ville uddanne soldater til at blive officerer i forsvaret. Det lykkedes desværre ikke.

Senere er uddannelse blevet opkvalificeret, så det i dag kan ende med en studentereksamen, og derefter er der flere forskellige videre forløb, der alle fører til arbejdsløshed.

Uddannelse er groft overvurderet, og da lille Danmark alligevel har tabt i det globaliserede verdens-uddannelses-spil, så kan vi alligevel bare overlade det til kineserne at tage en uddannelse. Derefter kan vi udnytte dem!

Fodnoter

  1. Dog nogle gange fra kl. 10
  2. Nogle dage tidligere og andre dage senere
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.