FANDOM


Uddannelse er et forum, hvor man sidder stille fra 8-15.

Historie

Det hele startede engang under middelalderen, hvor man ville uddanne soldater til at blive officerer i forsvaret. Det lykkedes desværre ikke.

Senere er uddannelse blevet opkvalificeret, så det i dag kan ende med en studentereksamen, og derefter er der flere forskellige videre forløb, der alle fører til arbejdsløshed.

Uddannelse er groft overvurderet, og da lille Danmark alligevel har tabt i det globaliserede verdens-uddannelses-spil, så kan vi alligevel bare overlade det til kineserne at tage en uddannelse. Derefter kan vi udnytte dem!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.