FANDOM


Tvind1

Den arketypiske vindmølle, bygget af Meccano, knejser stolt over imperiets hovedsæde

Langt, langt ude i det nordvestlige hjørne af Ødemarken ligger de store skove i læ af bjergene klitterne, og når man kommer allerlængst ud, hvor wind chill er et vilkår og lugten af fisk er til at skære i, finder man den lille flække Tvind Peaks, kendt fra biograffilmen af samme navn.

Vestkoreanske tilstanderedigér

Tvind er dog også et internationalt forretningskoncept, som bygger på konformering af skoleelever og voksne medarbejdere vha. systematisk hjernevask. Dette indebærer bl.a. at man angiver hinanden, undtagen til skattevæsenet, og også at den enkelte medarbejder får en beskeden løn, men straks betaler denne tilbage som solidaritetsydelse - en forsikring for, at der ikke sker én noget ondt.

Samtidig er konceptet udvidet til også at omfatte skatteunddragelse vha. oprettelse af fiktive selskaber, bondefangeri af almindelige mennesker som tror at deres aflagte tøj går til at hjælpe fattige negerbørn, salg af ubrugelige bevidsthedsudvidende kurser, afvænning af narkomaner vha. selvkritik på fællesmødet, pyramidespil, rufferi vha. illegale indvandrere fra Somalia...ja stort set alt hvad der kan graves op fra det menneskelige giftdepot af uetiske forretningsmetoder.

Mogens Amdi Petersen redigér

40pxKlumme
Amdi Petersens CV
Amdi2
 • 1939 Bliver født et sted i Tønder.
 • 1957 Bliver nysproglig student i fuldt pensum.
 • o. 1960 Tager initiativ til Danmarks første kollektiv i Hunderup, Odense.
 • 1966 Optaget på filosofi-studiet på Odense Universitet, forlod studiet året efter.
 • 1970-71 Lærer på Rens Ungdomsskole hvor han bliver indført i maoistisk tankegang.
 • 1970 Stifter "Den Rejsningsgivende Højskole"
 • 1971 Stifter "Det Unødvendige Seminarium".
 • 1979 Amdi går under jorden.
 • 2009 Amdi frikendes ved Ringkøbing Byret for beskyldninger om millionbedrageri.
 • 2009 Amdi går under jorden.

Mogens Amdi Petersen er den ubestridte ideologiske leder af Tvind. Al information tilgår ham og det er ham som udstikker den overordnet strategi. Hans forbillede er den nordkoreanske maoisme som forlanger ubetinget kærlighed til formanden og kontrol af hvilken information som tilgår den enkelte medarbejder[1]

Barndomredigér

Mogens levede et ganske almindelig barndom i et borgerligt hjem og fik en god borgerlig opdragelse. Det er på den baggrund svært at forstå, om det er der den skrider for ham. Under 2. Verdenskrig sad han sammen med sin onkel og lyttede til radio fra London og ønskede at lave sit eget frihedsråd fordi han ikke kunne lide Mogens Fog og Frode Jacobsen. Ellers sad han for det meste ganske alene og snittede i en pind og sagde ikke så meget. Senere fandt han ud af at faren havde solgt dansk spegepølse til tyskerne hvilket gjorde at hans familie måtte leve i unåde i Sønderjylland indtil at de flyttede nordpå til Tvind.

Bevidstgørelseredigér

Nogle ville jo sikkert sige at der ikke rigtig har været nogen og at han lige så godt kunne spasse rundt i Lars von Triers "Idioterne". Efter sigende læste Amdi meget. Det kunne lade sig gøre vha. ferietabletter som han indtog i store mængder og så lidt mescalinsvampe når der skulle være rigtig fest. Rigtig kendt bliver han da han tager jorden rundt for at undertrykke en masse folkeslag i et faldefærdigt rugbrød. Men da han for det meste sidder indenfor og læser bøger får han i virkeligheden ikke set så meget af jorden, selvom han vist godt kan lide at rejse. Han siger at han bliver høj af det.

Formand Amdiredigér

Amdi

Organisation redigér

Aktiviteterredigér

Udbredelseredigér

Noterredigér

 1. Dette er iøvrigt en metode som Claus Hjort-Frederiksen senere har brugt til at stresse offentlige medarbejdere med
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.