FANDOM


Paul Delvaux - Tumultuous (1968)

Brødrene Dee&Dum menes at have skelet til kunsten og har hentet om ikke inspiration så direkte plagiat - her set i 1968 værket af Paul Delvaux, Tumultut

Politisk Tumultarisme redigér

Begrebsmæssigt finder Tumultarismen anvendelse som politisk virkemiddel i kategorien "stærk og handle kraftig mand" når der til eksempel opstår uroligheder i Afghanistan, Egypten, Libyen eller andre steder hvor de knappe olie resourcer gratis kan suppleres de undertrykte folk bør hjælpes til selvstændige valg af vestligt lønnede orienterede politikere. Her anvendes i flæng begrebet Tumultarisk fulgt af tale formen "Vi vil sætte ind..." eller "Vi vil støtte..." opfulgt at en kongelig statsministeriel bevilling til akut nedskæring i almindeligt parlamentarisk vedtagne budgetter erstattet med klat sponsorerede benzin penge til at sende tropperne ud over stepperne og smadre både svensken og norsken. Omkring tale måden "vi" - bedre kendt sok royalt ejefald - har det desuden dannet grundlag for spekulation om hvorvidt statsministeren planlægger overtageles af kongehuset. Alternativt lade institutionen erstatte af SKAT.

Tumultarisme i lyrikken redigér

tumultarisk: [tumulˈtɑˀisg] tumultuarisk: [tumultuˈɑˀisg]. Ordet er ikke som mange tror af Kaj Munk, men snarere bøjet af den brødrene part af Twiddle Dee og Tweedle Dum.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.