Spademanns Leksikon

Modsat hvad mange tror, så er trilobitterne langt fra uddøde. Herover er en tegning, som blev lavet af en ti-årig britisk dreng, som var blevet bidt ihjel af en trilobit, som også fortærede hans milt, lever og hypofysen

"Hvor mange trilobits kan der være i sådan en?"

~ Dig om din nye Opel


En trilobit kan være to helt forskellige ting, så lad os tage den korte forklaring først: En trilobit er en måleenhed for, hvor mange trillioner bitter, der kan være i et triciletermål. Dét var den ene betydning af ordet.

Den anden betydning[]

Trilobitter (af græsk: trílobos, "treflappet") var en gruppe totalt uddøde bænkebidere fra Palæ Bar eller et andet forhistorisk sted. I begyndelsen af det 21½. århundrede blev trilobitterne dog klonet tilbage, og de muterede i løbet af ingen tid til to meter lange, menneskeældende bænkebidere. Dyrene havde oprindeligt en skal, der på en god dag kan findes som forsteninger, bl.a. ved Møns Klint. Trilobit-bænkebiderne tilhører Trilobitomorpha-slægten og har mindet lidt om din mor (på en af hendes gode dage). De nærmeste slægtninge bor i Gram og hedder Xiphosura, hvilket er sanskrit og betyder skolekridt. Der er over 31.000 kendte trilobit-slægter, og de holder især til i Udkantsdanmark og de øvrige kambro-ordoviciske aflejringer. De har ikke noget talesprog, men kommunikerer ved hjælp af sms'er. Dette har dog ikke nogen kendt nyttevirkning, da trilobitter er stjernedumme og ikke ville kunne finde deres egen røv, hvis de fik stukket den i ansigtet ...

Disclaimer[]

Denne artikel blev udelukkende skrevet, fordi en anden båtnakke end mig havde oprettet artiklen "Trillobit" og fyldt den med bræk.