FANDOM


Trawl

Når der skal trawles, smækker trawleren et par fangarme ud over siden af båden, så nettet kan gøres så bredt som muligt. Sammen med skovlene, der trække ud til siderne, kan trawleren på denne måde fange alt levende, der bevæger sig inden for en radius af 200 meter under båden.[1] Alt bliver skovlet op i netposen, og kun sten, gamle cykler og truende dyrearter genudsættes i havet

En trawler er et fiskefartøj, der er opkaldt efter fiskeredskabet trawl, som består af en netpose med to skovle [2] i siderne. Trawleren sejler ud et sted i havet og sænker trawlet ned, hvorefter nettets underkant og de to skovle pløjer havbunden op, og alle fisk, dyr og planter undervejs havner i netposen, hvor de mases sammen til en slags fiskepasta.[3] Dette marine pastaprodukt sejler trawleren så hjem til Gilleleje [4] eller Thyborøn med, hvor den næringsrige biomasse sælges og videreforarbejdes til minkfoder og kosmetik.

Forklaring på kvoter:redigér

En trawler er et skib der fanger fisk. Nogen gange fanger den mange fisk og kaptajnen bliver dunstende rig. Andre gange fanger den ikke så meget fordi alle kaptajner er stinkende rige og alle socialister siger at nu må de ikke fange så meget da det ikke er lovligt at blive rig. Så siger nogen af de dumme der ikke kan få rigtigt arbejde og som er blevet noget inden for miljø at der skal være kvoter. En kvote er noget man laver fordi de dumme vil hjælpe de dumme. En dum kaptajn der ikke kan fange fisk får nu en kvote som gør at han kan bruge laaang tid på at fiske det samme som en god kaptajn gør på en time. Så siger den dygtige kaptajn til den dumme kaptajn: Her er en boremaskine så du kan bore et hul i dit skib og en pose penge så jeg kan fiske din kvote. JAAAAH siger den dumme og borer hul i sit skib. De allerdummeste går ned med deres skib på dette tidspunkt. Så siger de røde i regeringen at det simpelthen er noget rendyrket pis at de bliver ved med at fange fisk selv om det er blev så besværligt at være kaptajn at de hidkalder de rødeste røde "greenpeace" De får en stabel håndører og tager en masse billeder af sig selv og sælger dem til Se & hør. I mens fanger de store trawlere flere og flere fisk selv om eksperter sagde at al fisk stort set var uddød i 1980.

  • Konklusion: Det eneste der er uddød er eksperter!

Opfiskede fodnoterredigér

  1. en lignende fangstmetode er forsøgt i statsskovene, hvor to Leopard-tanks trak en 200 meter lang stålkæde imellem sig gennem Rold Skov, men forsøget er ikke gentaget, da Naturstyrelsen stadig evaluerer på resultaterne
  2. Som regel på størrelse med en ladeport, men de kan fås større
  3. stjerner og krebsdyr lader man blive siddende, da de giver farve og smag til pastaen
  4. fiktiv by på Nordsjællands kyst
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.