FANDOM


Transsylvanien er et ikke nærmere defineret sted i Europa, hvor man dyrker hvidløg, dyrker vin og avler blodsugende monstre, som ønsker at udbrede deres vampyriske levned til resten af menneskeheden.[1]

Transsylvanien er et mytisk land, men ikke desto mindre har dets tilstedeværelse udøvet en stor effekt på vore dages samfund. Således taler man i dag om den "makro-sylvanske effekt", som bl.a. blev benyttet af det nu hedengangne svindlerfirma Lehmann Brothers, da de skulle blodsuge diverse pensionskasser og andre lette mål.

Vampyriske fodnoterredigér

  1. Enhver allusion til muslimske, kristne og andre religiøse samfund er i hvert tilfælde anskuerens ansvar. Intet mindre!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.