Spademanns Leksikon

Oh, my dear Deere

"Så jeg gemmer mine tyve tønder land"

~ Mig om De underjordiske huler med slik og legetøj


En traktor er et firehjulet køretøj, der i Jylland anvendes til sporten traktortræk. Navnet stammer fra det amerikanske ord traction, som blot er en dårlig oversættelse af det danske træk. Traktorer blev i sin tid indført for at afskaffe heste, da traktorerne kunne spise kulstofforbindelser, som fx olie og benzin, mens hestene forlangte dyrt hø og gulerødder. Udskiftningen var dog ingen succes, så de fleste ryttere er i dag gået tilbage til rigtige heste.

Traktormærker[]