Spademanns Leksikon
Spademanns Leksikon

Fantomtegning af tissemyre

"Ja, men hvad sker der egentlig for tissemyren?"

~ Anonym om tissemyren


Tissemyren er et spændende fænomen, som mange tror er noget helt andet, end den virkelig er.

Morfologi og biotoper[]

  • Hvordan ser den ud?
  • Hvad laver den?
  • Hvor bor den?
  • Hjælp, den er ... hvad?

Levesteder[]

Mange tror at tissemyren lever i en bunke jord, grene, blade osv, som den og dens kæmpe familie selv har lavet. I virkeligheden er den under kraftig mistanke fra myndighedernes side, da disse mener at den bor her illegalt og i virkeligheden kommer fra et spændende sted ude i verdensrummet.

Dens bo (eller skal man kalde det en stjålet lejlighed) er ikke en bunke jord, men et ubehageligt syn indeni. Når den går ind i dens lejlighed, udvikler der sig et rent "råddentrum". Et såkaldt "Råddentrum" er et kammer, fyldt med rådne ting, som den spiser, når tingene er færdige med at rådne i 10 dage 29 timer 9.087 minutter og 6.728 sekunder.

Hele myre-familien lever rent ud sagt i en værre kirkegård af døende ting, som burde smides i skraldespanden eller køres på lossepladsen.

Vi har faktisk fået en udtalelse fra en ihærdig myre, som prøvede at undgå vores kamera, så vi i stedet fik denne udtalelse:

30px-Cquote1 svg.png
Tissemyrer agter ingensinde at udtale sig i al offentlighed, og hvis det er tilfældet, vil de eller den komme i stor myrefare
30px-Cquote2 svg.png
Myren Xu om tissemyrens levesteder


Arbejder den..?[]

Myrerne er alle sammen hemmelige forskere inden for det spændende fænomen "Muldvarpe".

Muldvarpen ved tissemyrerne ikke noget om, så derfor skal den jo kategoriseres som enten farlig eller udskadelig. Når de ikke forsker, æder de sig mætte i råddent kød eller planterester.

Voldelig adfærd[]

I følge det hemmelige dyrepoliti HDYREP har mange tissemyrer en meget voldelig adfærd, som kan spores langt, og så kan de blive fængslet for grov vold.

En digression om Xu[]

Vi kan f.eks. nævne at den er røv grim og lugter af lort. Den allerede tidligere nævnte Tissemyre Xu, som har en lang straffeatest bag sig. Vi kan og må heller ikke opgive synderegisteret, men vi kan komme ind på hvornår vi har hørt om Xu i medierne. Første gang vi hørte om Xu, det var i 2001, hvor myren blev dømt for madtyveri og grov beskadeilse af en krop. Senere i 2007 kom Xu i pressen om endnu en gang at have stjålet mad. Også her i 2009 blev Xu igen dømt for madtyveri.


Dette ovenstående anføres for at vise, at rigtig mange myrer lever af stjålen mad, som de så lader forrådne nede i deres lejligheder.

Helt speciel konklusion[]

Under mange videnskabelige forsøg, er vores forskere blevet enige om at tissemyren er noget helt specielt, og at der ikke findes andre i verdenen. Når man har fundet frem til denne konklusion, så påstås det endda af vores forskere, at myrens krop også er bygget af noget helt specielt.

Dette helt specielle, kan vores forskere ikke komme ind på, fordi dette materiale er noget helt unikt, som faktisk ikke er navngivet i vores verden. De kan kun komme ind på, at der er en blanding af elefantørevoks, savl fra en bi, stjernestøv, plastic, vandfarve, baseret på prutter, og så en ordentlig dosis af gult sne.