FANDOM


Tilgivelse er, som ordet allerede antyder, et begreb for at nogen gives noget til, altså en "til-givelse". I den virkelige verden er "tilgivelse" mere at regne som hævnens vankelmodige fætter, da man formelt ved en tilgivelse opgiver sin retmæssige fordring på at se vedkommende dingle fra et reb få en reciprokal satisfaktion fra den kriminelle skadevoldende part. I religionerne regnes tilgivelse normalt for en dyd, men det er altid vanskeligt at undvige mistanken om, at tilgivelsen blot gives, fordi den forurettede er et skvat, som ikke har rygrad nok til at stå på sin ret.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.