FANDOM


"Il pourrait être possible de créer un objet qui permet d'atteindre un état de masse asymétrique pas dans l'espace comme des cristaux ordinaires ou des aimants - mais à travers le temps"

~ Jeanne d'Arc om at være på det rette sted til den forkerte tid ... eller noget

Tidskrystal

Illustrationen herover har til formål at bibringe også analfabeter og dyslektikere en vis, omend rudimentær, forståelse af, hvad et tidskrystal egentlig er

Tidskrystaller er nogle små, snurrende kvantebundter af fx grundstoffet Ytterbium.[1]

Noget om symmetri eller ejredigér

Mange ting i vores verden er fuldstændigt symmetriske, uanset fra hvilken side vi anskuer, kigger eller måler på dem. Så er der sådan nogle tingester som magneter, som er a-symmetriske ved det, at de har to poler, der gensidigt tiltrækker og frastøder hinanden.[2] En magnet vil derfor altid være naturligt asymmetrisk. Også krystaller har en asymmetrisk grundtilstand, der kan observeres i deres gentagne strukturbundne mønstre, der synes at være de samme, set fra én retning, men ikke fra andre. En forudsætning for at opnå varedeklarationen "asymmetrisk grundtilstand" er, at også ved det absolutte nulpunkt skal asymmetrien være til stede, men uden noget forbrug af energi. Tidskrystallerne af Ytterbium har dén egenskab, at man kan sætte de bittesmå kvantenisser i spin med en laserstråle, og så kører de bare rundt og rundt hele tiden, også nede ved de minus 273,16 grader. Men fordi de kører friktionsløst rundt, kan man se dem forandre sig over tid, og de små krystaller er således også temporalt asymmetriske, hvilken nok en dag bliver nyttigt for hukommelsen i vores kvantecomputere.

Fodkrystalliserede tidsnoterredigér

  1. Ytterbium er en af de sjældne jordarter, Lanthaniderne, som i virkeligheden er en gruppe på 15 metaller med mærkelige smeltepunkter etc.
  2. Nej! Du skal ikke begynde at antropomorficere hér. Hvis du vil læse om den slags perversioner, så kig på fx artiklerne om jalousi, kognitiv dissonans og psykologi
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.