FANDOM


Seal USA
Teejay

Jefferson var en verdensmand der var inspireret af Europa og havde en svaghed for kaffe og sorte kvinder. Og så var han vild til havearbejde. En smooth operator af rang!

30px-Cquote1 svg For at Ondskaben skal overtage, skal samvittighedsfulde mennesker blot tie. Eller mumle. Eller tale et gebrokkent engelsk, så ingen anstændig hvid mand aner hvad de taler om. 30px-Cquote2 svg
Thomas Jefferson


30px-Cquote1 svg Det er bedre at være forsinket end at fejle. Dog ikke i alle tilfælde. Hvis man ikke når bussen, fordi man er forsinket, så er det i sig selv en fejl. Og hvis man så kommer til at klippe tre gange, når man kunne nøjes med to, så er det penge lige ud af vinduet. 30px-Cquote2 svg
Lille Thomsen


30px-Cquote1 svg Der er no way du kan få refunderet det ekstra klip! Vi kan jo ikke kontrollere om du har været en tur i Kastrup, selv om du skulle til Værløse. Og det dér med at komme for sent til toget, ikke... Har du nogensinde set et DSB-tog, der kører til tiden? Skide B-menneske! 30px-Cquote2 svg
DSB


30px-Cquote1 svg Én modig mand udgør et flertal. Hvis konen er enig. 30px-Cquote2 svg
Skt. Thomas

Ærkeenglen Thomas Jefferson blev født 13. april 1743, en dato der i de fleste USA-fikserede lande stadig højtideligholdes som juleaften II. Han døde den 4. juli 1826 på selveste den amerikanske nationaldag, hvilket ihukommes i så fjerne egne som Swangazi-deltaet i nedre Polynesien, hvor de indfødte opfører en årlig dans til hans ære med selvpineri og voldtægt af heste og i Gellerupparken et sted i Jylland.

Iført sit jordiske hylster udmærkede han sig som politiker, filosof og ordsprogssnedker. I sit himmelske ditto fungerer han som ærkeengel i Himmelafsnit 22.B, hvor han har ansvaret for dagrenovationen og hvidtning af skyerne.

Bouncywikilogo
Humor-encyklopædien Wikipedia har en parodi-artikel om Thomas Jefferson.

Selv om artiklen på Wikipedia må siges at være særdeles rosende i sin omtale af Skt. Thomas, mener vi bestemt ikke, at der er smurt for tykt på.

De unge årredigér

Som englen ganske rigtigt havde forudsagt i en våd drøm, blev Thomas født som den første af 29 børn på tobaksplantagen i Virginia. Faderen hed Skt. Peter Jefferson, moderen hed bare Jane, hun var en gemen gennemsnitskristen med fedtet år og en tyndlæst version af King James-bibelen.

Som Thomas voksede op, steg hans ry blandt mennesker og dyr. Så klogt han svarede på alle spørgsmål! Så vidende han var! Og de små pusselanker, avra for Laura! Efter at have fået udpeget en skjult skat i en natlig vision, havde fader Peter penge nok til at sende det kære barn i skole. Maria-skolen kaldtes den, efter forstanderinden Maria Gyllenlok. Da Thomas blev optaget på skolen, ændrede den navn til Jomfru Maria-skolen, idet frøken Gyllenlok mirakuløst fik indopereret en erstatningsmødom af englen Skt. Ege, så det lille uheld fra 1751 med avisbuddet endelig var til en side.

Thomas voksede op hurtigere og bedre end normale mennesker. Han begyndte som sagfører, og hans visdom blev kendt viden om. Helt fra Saba kom en dronning for at høre hans kloge ord:

30px-Cquote1 svg Det er da klart, at det ikke smager af hvidløg, kære Saba. Du har glemt at komme dem i, de ligger dér på køkkenbordet. 30px-Cquote2 svg
Den vise Thomas

Politisk indflydelseredigér

Og i 1776 var han et selvskrevent medlem af Kontinentalkongressen, hvor han ene mand skrev den amerikanske afhængighedserklæring på bagsiden af en serviet, mens en enkelt solstråle brød igennem den mørke himmel og velsignede hans pusselanker. Disse vidunderlige pusselanker. Ved siden af stod resten af den femmandskomité, der skulle have skrevet erklæringen og diskuterede hvem der havde den største knækpølse. Håbløse drenge, alle til hobe. Må Gud tilgive dem og give dem visdom, ak ja.

30px-Cquote1 svg Lad mig nu se... "Vi, folket...". Nej, det er sgu for tamt. "Vi mødtes i skolen da jeg fyldte 7 og traf her min lillebitte Max", ja, det meget bedre... 30px-Cquote2 svg
Poeten


Efter en lang og opslidende krig med England blev de amerikanske stater selvstændige. Landets første præsident, George Washington udnævnte den vise og kloge Jefferson til udenrigsminister, fordi han engang havde været i Frankrig og spist snegle.

Det holdt dog kun tre år. Så trådte Jefferson tilbage, efter sigende i protest mod finansminister Alexander Hamilton, der havde kaldt Skt. Thomas for "tissenumse" under en ophedet debat i senatet. Den rigtige årsag menes dog at være, at han ikke kunne få lov at tage på ferie til Spanien på grund af alle mulige åndssvage verdenspolitiske stormøder.

Præsidentredigér

I 1796 slåssede John Adams og Jefferson om præsidentembedet. En uskøn valgkamp, hvor ord som "fucking luderkarl", "præmenstruelle stodder" og "forbandede socialdemokrat" føg igennem luften. Adams vandt valget knebent og Jefferson måtte tage til takke med vicepræsidentposten, hvorfra han de næste fire år konspirerede mod præsidenten, hvilket nok burde have medført en anklage for landsforræderi, hvis ikke Skt. Thomas netop havde været af guddommelig natur.

I det Herrens år 1800 så den amerikanske befolkning dog endelig lyset, og valgte Thomas Jefferson til præsident. Ridende på et æsel, mens menigmand spredte palmegrene foran optoget, indtog vor ærkeengel Det Hvide Hus i 1801.

Hans uforglemmelige indsættelsestale, der desværre er gået tabt[1] var så gribende, at kvindelige tilhørere aborterede på stedet, mens mændene slog hinanden til blods med deres stilethæle, for dog at kunne komme lidt tættere på denne åbenbaring af en mand.

Præsidentens første indskydelse var en omgang decideret powershopping. Hanan købte Louisiana af franskmændene, selv om han kategorisk afslog at spise flere af deres lortefrøer. Vupti, så var Amerikas areal fordoblet.

I to præsidentperioder lavde han ellers intet andet end at lade sig hylde af landets indbyggere. Selv de sorte slaver fik lov til at nærme sig præsidenten kravlende, mens de messede "massa! massa!". Den glæde skulle de da have.

Nebengeschæftredigér

Skt. Thomas' hang til skønhed medførte, at han lavede et par arkitektoniske mesterværker med venstre hånd. Ikke mindst Monticello i Charlottesville, Virginia, er en arkitektonisk perle, der forherliger sin kreatør på smukkeste vis. Også Louvre i Paris, Regensen i København, Brandenburger Tor i Berlin og Flyvergrillen i Kastrup bærer tydeligt præg af geniets indflydelse, selv om de originale tegninger desværre er blevet borte.

I øjeblikket er Library of Congress i fuld gang med udgivelsen af alle Jeffersons skriverier, et arbejde det ventes at være fuldført i 2029. Foreløbig har man udgivet de skriverier, der starter med B:

  • Bare den Nigger ikke havde været Bigger, så skulle jeg have lagt Hende ned
  • Bekæmpelse af siddende Præsidenter, når Man selv kun er Vicepræsident
  • Berberiand på tresindstyve Maader
  • Bolledejen set i Lyset af Individets Frihed
  • Bumsebekæmpelse i det 19. Aarhundrede

Sætninger, der ikke var værdige til Skt. Thomas' selskabredigér

  1. Medmindre man gider søge på Google.
Seal USAHAIL TO THE CHIEF! Tjim-didi-dim-dididididi-da-daaa!
George Washington · John Adams · Thomas Jefferson · James Madison · James Monroe · John Quincy Adams · Andrew Jackson · Martin Van Buren · William Henry Harrison · John Tyler · James K. Polk · Zachary Taylor · Millard Fillmore · Franklin Pierce · James Buchanan · Abraham Lincoln · Andrew Johnson · U.S. Grant · Rutherford B. Hayes · James Garfield · Chester Arthur · Grover Cleveland · Benjamin Harrison · Grover Cleveland · William McKinley · Theodore Roosevelt · William H. Taft · Woodrow Wilson · Warren Harding · Calvin Coolidge · Herbert Hoover · Franklin D. Roosevelt · Harry S. Truman · Dwight D. Eisenhower · John F. Kennedy · Lyndon B. Johnson · Richard Nixon · Gerald Ford · Jimmy Carter · Ronald Reagan · George H. W. Bush · Bill Clinton · George W. Bush · Barack Obama · Donald Trump
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.