FANDOM


Telefonitis er et udbredt begreb i det danske sprog som refererer til telefoniafhængighed som en sygdom. Livsbetingelserne for telefonitis blev lagt i 1876 da amerikaneren Graham Boll opfandt den moderne telefon.

De fleste pårørende til telefonitis-ramte personer vil hævde, at telefonitis primært angriber hjernen og lammer vitale funktioner som økonomisk sans og realistisk tidsfornemmelse.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.