FANDOM


Taxi (græsk: τάξιςtáxis) er et låneord, som vi fik i bytte for noget bacon fra England, som en del af Marshall-hjælpen efter anden verdenskrig. På dansk blev ordet i foråret 1952 introduceret som en moderne erstatning for det håbløst gammeldags "hyrevogn", der i sin tid selv havde afløst det endnu ældre "hestedrosche". Princippet i alle disse befordringsmidler var dog det samme: Mod en klækkelig betaling fragtede droschen, hyrevognen eller taxien kunden fra destination A til destination B. Vi skal ikke her komme ind på diverse organisationsformer eller andre specifikke data om disse køretøjer, da de alle er blevet overflødige og er gået i glemmebogen.

Moderne transportredigér

Nu om dage varetages al trafik i de større byzoner af kunstig intelligens, som styrer en sværm af semi-autonome selvkørende fartøjer. Disse droner har totalt overtaget de funktioner, der tidligere blev opfyldt af biler, busser, metro, sporvogne, S-tog og taxier. Dette system er vitalt for et velfungerende samfund, og derfor er det gratis at benytte for alle (hvilket også letter politiets overvågning af alle mistænkte individer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.