FANDOM


Tavle

Det kan være en god ide hvis læreren står tæt på eleven for at støtte og bevare overblikket.

Tavlechok blev første gang opdaget af den danske medicinstuderende Niels Bohr, som levede fra 1886-1923.

Niels Bohr valgte at gå videre med forskningen af "tavlechok", som viste sig, at være et globalt problem. Den gennemgående forskning, som strakte sig over en periode af 4,5 år, blev støttet af den danske forskningsfond for bemærkelsesværdier. Forskningen af Tavlechok viste, at fænomenet ses primært blandt unge mennesker, som sidder på skolebænken.
Det viste sig, at studerende til tider går i chok, når de kigger på tavlen. Et enkelt sekunds fravær fra undervisningen, og tavlen er straks fyldt med diverse udregninger og forklaringer. Ingen ved helt hvor de er kommet fra, og man mener at det kunne tyde på et genfærd. I situationen hvor den studerende udsættes for tavlechok, stiger koncentrationen af stresshormonet Glukose. Dette kan i værste tilfælde medfører døden.

Forskningsresultateterne blev fremvist for undervisningsministeren Bertel Haarder i 1902, dog blev de blankt afvist, da man nægtede at anerkende Niels Bohrs resultater, fordi han var sort.

Afvisningen af resultater, var dog ikke det bedste beslutning, da der efterfølgende er registeret 563 dødsfald, hvilket menes at skyldes "Tavlechok", da koncentrationen af Glukose, var høj i blodet på ofrene.

Følgerne på udsatte, der overlever et tavlechok er følgende:

  • Sandsynligvis lavere karakterer i faget, hvor man mærker tavlechok
  • Gentagende chok efterfølgende
  • Besvær med at følge med i undervisningen
  • Et godt level i spillet, man spillede kort før tavlechok.


Undgå tavlechok redigér

I 1939 udviklede Adolf Hitler, som et sideprojekt til at hjælpe Tyskland videre, nogle forebyggende punkter, hvor på tavlechok kan afhjælpes inden udbrud. Han testede mange metoder blandt andet ved hjælp af gas, på hans disciple. Blandt andet jøderne havde en vigtig rolle her. Efter flere forsøg, hvor test personerne døde, bestemte hitler sig for i 1944, at dette ikke var vejen frem. Han fik støtte af Winston Churchill, som bekendt, var en god kammerat af hitler. De udviklede sammen følgende punkter:

  • Der bør altid være minimum 1 lærer til to elever, for at støtte dem
  • Man bør slukke for enhver form for internet
  • Samtlige spil på computeren bør fjernes
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.