FANDOM


"Han besidde den Hiertets Dannelse, som udkommer af den sande Pli"

~ Adam Oehlenschläger om HC Andersens evne til at holde taktstokken i vater


Hvis man siger takt, må man også sige tone, for disse to begreber er så tæt forbundet indbyrdes, at man nærmest ikke kan nævne dem adskilt. Takt og tone har i årtusinder været rettesnoren for alle moralske, musikalske og taktilt betingede spørgsmål, som menneskeheden måtte have til takt. Når dette er sagt, skal det også indrømmes, at en nøjagtig definitiontakt straks er vanskeligere at frembringe. Man kan dog indkredse problemet ved at undersøge bevidstløst at opremse en række beslægtede emner i et rask tempo.[1]

En række emner som er beslægtet med taktredigér

Frenetiske fodnoterredigér

  1. Og med præcist spatierede, uniforme tidsintervaller imellem
  2. Vi tænker hertaktik
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.