FANDOM


En TBF er en trebogstavsforkortelse. I computerverdenen og i militær sammenhæng anvendes TBF'er i vid udstrækning. I visse undtagelsestilfælde optræder UTBF'erne, nemlig de udvidede TBF'er med hele fire bogstaver. En sjælden fugl er XUTBF'erne (ekstra-udvidede trebogstavsforkortelser) med fem bogstaver.

Eksempler

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.