FANDOM


"L'univers est construit sur un plan de la symétrie profonde qui est en quelque sorte présent dans la structure interne de notre intelligence [1]"

~ Hende den lækre fra parallelklassen om hvorvidt kvinder med et symmetrisk ansigt, velafbalancerede, fødedygtige hofter og et par store, symmetriske mælkejunger vil blive foretrukket af mælkebønderne mændene


Nature-Symmetry-10

I naturens geometriske former ser man både fraktaler og symmetriske former. Hvis man skal dække en flade en tredimensionel overflade, vil heksakaedret være formålstjenligt at bruge. Hvis man derimod skal fremstille bobler, der hænger sammen i flere end tre dimensioner på en både fornuftig, intelligent og praktisk facon, skal man have fat i Wearie-Phelan bobleteorien, der dog for det meste handler om dododekahedre og tetrakaidekahedre

Symmetri er fx når denne side er delt op i to nøje afmålte,[2] præcist lige store ens halvdele.[3]


Advarsel: Dette afsnit kan uventet dele sig i to [4]

Symmetri [1]består af to adskilte begreber (ladningssymmetri og paritetssymmetri),[5] som kan optræde sammen eller hver for sig i symmetriske genstande. Nogle sprogforskere og semantikere vil nok hævde, at et ord såsom synonymitet indikerer er form for sproglig symmetri, men dette er et retorisk kneb og et eklatant eksempel på akademikernes desperate forsøg på at blive en accepteret del af de finere og mere ophøjede videnskaber (fx astronomi, fysik og matematik). Ligesom man ser speltkusser og andre halvstuderede røvere med pseudo-intellektuelle ambitioner,[6] som gør sig klogeakronymer, metasprog, tekst-metastaser og palindromer.[7]


Parallelt reciprok symmetri og sandsynligheden for tidsmaskinerredigér

Symmetrytom

På grafikken herover ser man tydeligt, at det er lettest for molekylerne at vende næsen op mod tidsfloden, som også har slidt deres små legemer nærmest ovale, men dog med en markant hale, som rager lidt ind i både forhistorien, istiden og mellemkrigstiden.[8]

Nede i oste- og alpelandet Schweiz har de en underjordisk atomkanon, som de bl.a. har brugt til at måle formen på en lang række molekyler. Indtil i onsdags troede forskerne, at molekyler var ganske runde og helt symmetriske. Da de så målte ekstra godt efter, kunne de se, at næsten alle molekylerne var mere eller mindre dråbeformede - og deres haler pegede allesammen i den fuldstændig samme retning. Dette faktum betyder, at rum-tids kontinuum'et kun er i stand til at flyde i én retning (nemlig mod højre), og derfor vil tiden for evigtfremad og til højre. Dermed er muligheden for tidsmaskiner lukket imod fortiden. Ikke fordi det ville skabe paradokser, men fordi det ville kræve, at tidsmaskinen var bygget af stof fra et univers, hvor tiden løber den modsatte vej af vores.[9]

Søndertæskede symmetrinoterredigér

 1. Voilà pourquoi mon petit cerveau est divisé en deux
 2. Vi fører en meget rigoristisk stram kontrol med den slags
 3. Fra en bis hexagonale sekskantede honningkage til planeternes elliptiske baner er symmetrien længe blevet anerkendt som en grundlæggende vital egenskab ved den naturlige verden.
  Symmetri er den matematiske manifestation af en dybt forankret fysisk lov. Og der findes en endnu mere sindssyg eksotisk symmetri, som matematisk set kunne være naturens egentlige, grundlæggende symmetri: supersymmetri (Einstein fandt i øvrigt symmetrien liggende skjult i en fold i stoffet i rum og tid.
  Det skete søndag eftermiddag 25. oktober 1891 i Tyrol München, da den unge Albert var ved at rydde op på sit værelse)
 4. og hvis det begynder at gøre det, så spæner du!
 5. Ladningssymmetri er sådan yin yang-agtigt på den måde, at hvis du har lyst til sex, har din kone ikke. Hun har altså en modsatrettet (men symmetrisk!) ladning. Paritet drejer sig om, at du med en gps skal kunne finde ethvert referencepunktden ene side af symmetrien gengivet med modsat fortegn den anden side
 6. Salon-kommunister, luksushippier, feminister, politikere og medieludere medregnet
 7. men intet af dette har noget med ægte symmetri at gøre, lige så lidt som skak, billard, curling, lotto, kapgang, porno, synkronsvømning og onani har noget med sport at gøre!
 8. længere bagude ligger både førnutiden, fortiden og bagtiden, og hvis man kigger rigtig godt efter, kan man måske skimte de sammensatte datider og jægerstenalderen omme bag ved renæssancen, jura-epoken, jazztiden og den seneste guldalder
 9. Den dag hvor vi kan hente stof fra andre universer, hvor tiden løber baglæns, har vi måske ikke helt så meget brug for tidsmaskiner længere ...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.