FANDOM


Et renteswaplån, også kaldet SWAP (Scelerious Waste Accomodation Profitchanger) er et populært og højt værdsat bankprodukt, som består af højrisikolån, der vil ruinere enhver, hvis renten falder. Lånet baseres på, at to parter er enedes om at udveksle renteakkumulerede pengestrømme, baseret på et angivet fiktivt beløb fra en fast til en variabel rentesats (eller omvendt), eller fra en variabel rente til en anden.[1]

Struktur - et eksempel på bedrageriet redigér

Banken (lad os kalde den part B) betaler en variabel rente, men du ønsker at betale fast rente. Part B betaler fast rente, men ønsker at betale variabel rente. Ved at indgå et renteswap, er nettoresultatet, at hver part kan dele deres nuværende forpligtelse og konvertere den til deres ønskede forpligtelse. Dette scenario er at sammenligne med en såkaldt ønskedrøm.

I et renteswap, hvor du og banken hver indvilliger i at betale enten en fast eller variabel rente, som er fakultivt denomineret i en bestemt og vilkårlig valuta til den anden modpart, vil du modtage rudekuverter med tekster, som du ikke fatter et gram af. Den faste eller variable sats multipliceres med den nominelle hovedstol og en tilvækstfaktor, som er givet af en kapriciøs rentekonvektion. Når begge aktiver er i samme valuta, er denne nominelle værdi typisk ikke udvekslet mellem modparterne, men bruges udelukkende til at beregne størrelsen af ​​pengestrømmene, der skal udveksles til fordel for banken. Når beløbene er i forskellige valutaer, kan de respektive nominelle beløb typisk udveksles i starten og slutningen af ​​swappen.

Den mest almindelige renteswap er en, hvor en modpart A betaler fast rente (swaprenten) til modpart B, mens du modtager en variabel rente, som er indekseret til en referencerente (såsom LIBOR eller EURIBOR). Ved markedets konvektion, så er modparten (dig) forpligtet til at betale den faste rente, og modparten (din bank eller kreditinstitut) modtager en dejlig fast rente fra din lønkonto. Indrøm det: Du er totally fucked, og du forstår ikke banksprog overhovedet, vel?

Fodnoten som på magisk vis forklarer det hele!redigér

  1. normalt lyder forklaringen, at to firmaer låner hos hinanden til forskellige renter, og disse renter kan så variere i forhold til hinanden, og du kan godt høre det. Noget galt er på færde. Elastik i metermål, og da helt klart et værktøj til at snyde dumme låntagere til at spille et aftalt spil - hvor de kun kunne tabe- endda imod umulige odds
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.