FANDOM


"In fluctu vitae - in tranquilo mors"

~ Saxo Grammaticus om at få strømbatteriet


Cern lhc

Herover ses ejendommens vicevært under det daglige tjek af strømforsyningen under en beboelsesejendom i Vanløse bymidte. Hans arbejde lettes i betragtelig grad af den kvantecomputer, der er indbygget i hans hjelm og visir

Strøm er en velfungerende energikilde, som alle har hørt om. Det vi kalder strøm, spænding eller el, har ikke noget med elektrisk strøm at gøre.

Steder med strømredigér

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.