FANDOM


stik ordet er et ord der ofte bliver brugt i sammenhæng med det danske sprog. stikordet bliver indlært til børn fra en meget ung alder.

stikordet, indefatter alle de ord, som er et ord for en ting som kan stikke.

eksempel på et stikord "nål".

sætter man det i en sætning vil sætningen kunne lyde: "lægen stikker patienten med en nål".

her bliver hoved ordet "stik/ stikke/ stak/ stukket" brugt, hvilket gør denne sætningen en meget tydelig stiksætning.

en svære stik sætning kunne være: "jeg dræbte ham med en dolk". her bliver hovedordet "stik/ stikke/ stak/ stukket" ikke brugt hvilket gør sætningen svær at kategorisere som en stiksætning. her bliver man nød til at tænke selv, og finde ud af om den pågældende ting kan stikke --> "dolk".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.