FANDOM


"Dejhlight at see enn Person derh vihrcheligh har stühr på dette løyerlighe språv"

~ H.C. Andersen om forfatteren til denne artikel

Stavvefjel er logik tanketork generalt gjordt af folk som krot for hovedt kommer til at tyrkke forkkert på deres tastatur. Det kan være foranlediget af at være ordblind, eller problemre med motorriken i fingrene.

Der er fremstilet treoier om at sydgommen er arve lig, men den sag er endnu ikke afsuttet.

i visse [[tilfælle] kan dar forkomme fajl påå [[hjæmmesider | indernetardresser} når der r stavvefjel. "hjusk at radde dem."

Berømde stavvefeil som skapde hisdori redigér

  • Apple - sgulde reddeligt staves Appel
  • Spademann - sgudle tigti staves Spaðemanð
  • Wikipedia - sgule regti stves sygopat-spasr-hejmsidde
  • Prins Henrik - on pouvait l'appele Kong Henrik
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.