"Af støv er du kommet, til støv skal du blive"

~ Conchita Wurst om den arbitrære fordeling af plasma-amøber og den uvilkårlige eksistentialismens fortolkning af kognitiv dissonans


Støv er et grundstof, som findes overalt i Universet. Kendetegnende for støv er, at det består af partikler på 0,1 millimeter og mindre. Rent etymologisk er støv nært beslægtet med ordene støj og stør.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.