FANDOMSprogspasser er et ord, der i sagens natur, er en selvmodsigelse. Ordet hentyder til, at nogle mennesker, ikke magter, at formulere deres eget modersmål, på korrekt vis, men betyder - rent sprogligt - "En person der har spastiske lammelser, i de nervebaner, der producerer forståelig lyd.". Hvilket, så vidt vides, ikke findes. Ved brug af ordet sprogspasser, tales der altså om en person der - pga. akademisk dovenskab - ikke kan udtale sit eget sprog korrekt, og ikke om tegnsætning, f.eks. komma og punktum, da disse i sagens natur er skriftlige, og altså ikke direkte underlagt verbal kommunikation.

"Sprogspasser" oversat for sprogspassereredigér

Sprogspasser er et ord, der naturligvis er en selvsigelse. Ordet snakker om, at nogen mennesker, ikke kan snakke deres eget sprog ornligt. Ordet betyder faktiskt "En person der har spasser-lamninger, i de nerver som ikke er i hovedet, der laver at man taler." Det findes ikke, tror man. Når man bruger ordet sprogspasser, snakker man altså om en person der - pga. akademisk dovenhed - ikke kan snakke sit eget sprog ornligt, og ikke om tegninger, fx kommaer og punktummer, fordi de naturligvis er skriftlige, og altså ikke direkte underlægget verbal kommunikering.

Frygtelige eksemplerredigér

  • Det ligner at klovnen er grim.[1]
  • Det køre for dig[2]
  • Det iterende du lugter.[3]

Nej, det hedder det fandeme ikke!redigér

  1. Oversat til dansk: Det ligner en grim klovn el. det ser ud som om at klovnen er grim.
  2. Oversat til dansk: Det kører for dig - bemærk det lille r til sidst.
  3. Oversat til dansk: Det er irriterende at du lugter.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.