FANDOM


Spjald er et sted placeret lidt sydvest for den jyske hede.

En geolog ved navn Hugo Mortensen, kongeligt priviligeret, har sagt følgende om Spjalds perfekte biologiske og geologiske placering:

30px-Cquote1 svg
Jeg har gennemført arbejde omkring Spjald sø's økologisk limnologiske udvikling i snart tredive år, ud fra alt den samlede dataviden, kan jeg konstatere, at Spjald er Danmarks svar på Galapagosøerne.
Nye arter opstår og går under. Dette skyldes formentlig den omfattende pesticidforurening, og slaggen fra de brændte dæk, som påvirker dyrene til at mutere.
30px-Cquote2 svg
Hugo Mortensen om Spjalds perfekte biologiske og geologiske placering


Arterne går dog hurtigt under igen, da mange bliver dræbt af de alkoholpåvirkede, skydegale indavlede indfødte Spjald-boere.

I Spjald laver man dækafbrænding som en del af den daglige underholdning. Når politiet kommer, skal man straks i gang med at bokse med dem.

Det er i sandhed et spændende sted!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.