Spademanns Leksikon

Typisk synsbedrag, hvis man har drukket

Spirituskørsel, spritkørsel eller promillekørsel er populærbetegnelser for overtrædelse af spritterbekendtgørelsens paragraf 5 om kørsel med gin i koppen. Grænsen i Danmark går ved et par promille +/- et par enkelte genstande.

Spirituskørsel er utvivlsomt ansvarlig for mange af de trafikuheld, der sker tæt på din bopæl. Politiet har lov til at bede dig blæse i en ballon[1], tage en blodprøve eller rage lidt på dig[2].

Alkoholens virkninger[]

Alkohols skadelige virkninger kan inddeles i tre faser:

 1. Dine hæmninger forsvinder.
 2. Reaktionstiden stiger. Til gengæld falder opfattelsesevnen, så det jævner sig.
 3. Lige så godt som at være under narkose, men som regel uden det lægefaglige tilsyn.
 4. Lammelse af åndedrættet.

Særligt ved fase 3 og 4 skal man passe meget på med at køre bil. Det er jo nærmest uforsvarligt.

På samme måde kan alkoholens positive virkninger inddeles i tre faser:

 1. Du er morsom og med på den værste.
 2. Endnu ikke defineret videnskabeligt.
 3. Vi skåler for vore venner og dem som vi kender og dem som vi ikke kender dem skååååååler vi fååååååååååår!


30px-Cquote1 svg.png What seems to be the officer, problem? 30px-Cquote2 svg.png
Dig når du bliver stoppet

Promillegrænser i forskellige lande[]

Her testes om chaufføren stadig kan danse folkedans.

Nordlige EU[]

Inkluderer: Sverige, Estland, Danmark, Norge, Finland, Island, Grønland (gælder kun hundeslæder), England, Irland:

 • 0 - 1,5 promille.

Sydlige EU[]

Inkluderer: Frankrig, Nazi-Tyskland, Vesttyskland, Østrig, Holland, Italien, Bosnien-Hercegovina:

 • -10 - +5 promille.

Øvrige lande[]

Inkluderer: En hel masse lande og stater:

 • Her sjusser man sig frem.

Andre lande udover de øvrige lande[]

Inkluderer: USA uden Ohio og Californien:

 • 0,7 promille, men så heller ikke en dråbe mere[3].

Ohio og Californien:

 • Hvis du køber et såkaldt Scarlett Letter[4] har du bekendtgjort at du kører beruset. Det er så op til fodgængere og medbilister at forføje sig.

Congo, Comorerne, Dominikanske Republik, Togo, Etiopien, Laos:

 • Har ingen lovbestemmelser som forbyder spirituskørsel, men solbriller er påbudt i lygteføringstiden.

Straf for spirituskørsel[]

I modsætning til den populære opfattelse er der i den danske lovgivning hjemmel til at straffe spritbilister. Her tages hensyn til disse tre faser:

 1. Er spritbilisten morsom og med på den værste?
 2. Drikker han for at glemme?
 3. Er nogen kommet til skade?
 4. Er der sket noget med bilen?

Hvis der kan sættes tjek-mærke ud for de første tre faser, er der som udgangspunkt straffrihed, idet man ved, at højere straffe ikke hjælper. Der kan dog blive tale om et trafikkursus formedelst 2.000 kr., som man selv skal betale, hvis man ikke er på overførselsindkomst eller har smidt girokortet væk.

Hvis fase 4 også kan aftjekkes, kan det ende med en civil retssag mellem bilens fører, hunden og forsikringsselskabet. Denne hjemmel bruges dog yderst sjældent af humanistiske hensyn.

Se også[]

Promilletekst[]

 1. Hvis du bliver bedt om at puste i mere end 5 balloner, så sig stop. Det er bare fordi betjenten skal holde børnefødselsdag.
 2. Nogle betjente nægter det sidstnævnte. Her må du prøve dig lidt frem.
 3. til nød en halv dråbe, men da en halv dråbe bare vil forme sig til en lille dråbe, går dette heller ikke
 4. og sætter på bilen, for fanden da