FANDOM


Eksamen

En spindoktor ses her tilpasse sine informationer med en anden tilstedeværende spindoktors informationer.

Ordet "spindoktor" er næsten et synonym for spindemide, dog kræver titlen spindoktor en velsignelse fra Journalisthøjskolen, hvor alle kan slå sig ned som spindemider, hvis blot de behersker skrivekunsten i nogenlunde rimelig stil, for eksempel som uddannede dansk-lærere.

Hvem nedlader sig til at synke så vidt

Psykologerne er som sædvanligt vildt uenige om, hvilke psykologiske problemer, der driver folk til at blive spindoktorer. Dog vides det med sikkerhed at dårlige sportslige præstationer var gældende for over 50 % af svarene i psykologernes store spørgeskema-program om dette emne. Adgang til gratis middage med dertilhørende drikkevarer var gældende for over 75 % af svarene i føromtalte spørgeskema.

Hvad driver de pågældende

Fra psykologernes store spørgeskema-program ved vi, at der er mange forskellige årsager til at folk vælger at skrive på et professionelt plan. Det har overraskende nok vist sig at kun 5 % af de adspurgte spindoktorer, i psykologernes store spørgeskema-program, valgte professionen på grund af pengene. Hele 95 % svarede at de valgte professionen for at gøre en forskel. Det viste sig at samtlige spindoktorer var parate til at gå på kompromis med sandheden, hvis bare det kunne betale sig for deres egen personlige politiske ideologi. Det faktum førte til at psykologerne, der stod for det store spørgeskema-program, måtte i kollektiv supervision, det var en meget traumatisk omgang.

Kan de pågældende hjælpes?

Ja, psykologerne, der var i kollektiv supervision, kom frem til at isolation, på en øde ø uden skrivemidler, ville afhjælpe problemet for de skriveramte. Men, det resultat kom først frem efter en eller anden skummel freudiansk psykolog havde uddelt smagsprøver på nogle "udenlandske svampe", skal det nok også lige tilføjes, i bedste mening.

Spindoktorer med den 4. statsmagt

Der savnes totalt bevis for at spindoktorer skulle kunne udgøre den 4. statsmagt. Der foreligger ikke nogle artikler om emnet i nogle aviser, radioudsendelser eller televisioner, vel???

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.