FANDOMHej Spademanns Leksikon,

jeg skriver anonymt da jeg pga. min stilling som fremtrædende medlem af Folketinget, ikke ønsker at risikere min politiske karriere, ved - officielt - at benytte mig af et net-leksikon som gratis spindoktor.

Mit spørgsmål lyder: hvad i alverden skal jeg dog sige til vælgerne, for at sikre at de genvælger mig?

Den anonyme MF'er


Hej Anonyme MF'er. Du skal blot printe nedenstående tale ud, fylde hullerne med det der passer til din situation også læse det hele højt på landsdækkende tv.

Tak for din henvendelse!

Spademanns LeksikonTak for indbydelsen til at tale i [Indsæt forening, politisk møde el. virksomhed] Jeg betragter det som en stor ære at få lov til at sige et par ord. For det første: vi fra [Indsæt parti] har fremlagt forslag til en række ændringer i [Indsæt økonomisk lov] som [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen" el. specifikt parti] helt åbenlyst har afvist, til trods for at vi har den [Indsæt "ansvarlige", "rigtige" el. "fremsynede"] politik. At [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen" el. specifikt parti] ikke vil samarbejde henover midten viser tydeligt, at [Indsæt "vælgerne", "danskerne" el. "lønmodtagerne"] ikke betyder noget som helst for [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen" el. specifikt parti] , som tydeligt udviser en uansvarlig [Indsæt "politik" el. "ledelse"] som [Indsæt konkret parti el. "baglandet"] ikke kan være tjent med.

I disse tider hvor mange døjer med [Indsæt "ledighed", "nedskæringer", "usikkerhed på arbejdsmarkedet", "frygt for skattestigninger" el. "frygt for velfærdsforringelser"] vil vi fra [Indsæt parti] gerne forsikre [Indsæt "danskerne", "lønmodtagerne", "de ledige", "de ældre", "de unge" el. "boligejerne"] om, at de med os ved Roret kan sove trygt om natten!

Vi har derfor præsenteret [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen" el. specifikt parti] for vores bud på en [Indsæt årstal]-plan, der skal sikre stabilitet og vækst i fremtiden. Modsat det som [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen" el. specifikt parti] har fremlagt, er vores forslag 100% finansieret, således at [Indsæt "vælgerne", "danskerne" el. "lønmodtagerne"] véd hvad de har at regne med fremadrettet.

Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på - og her taler jeg vist på vegne af de øvrige partier i [Indsæt "Regeringen", "Oppositionen", "Rød Blok" el. "Blå Blok"] at det er en skandale når [Indsæt "danskerne", "borgerne" el. "skatteyderne"] skal betale for [Indsæt "skattelettelser til de rigeste", "privathospitaler", "cafépenge", "børnepenge til EU-borgere", "førtidspensioner til arbejdsdygtige", "elitær kultur", "koncerter for socialgruppe 5", "fejlslagne offentlige investeringer" el. "fejlslagne privatiseringer"] , når disse penge kunne bruges langt bedre på [Indsæt "skattelettelser" el. "offentlige investeringer"] så vi kan få lavet arbejdspladser, der vil skabe tryghed og dermed sætte gang i det private forbrug, som i sidste ende vil sikre at Danmark har råd til velfærd i fremtiden.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.