FANDOMWiki
Spademanns Leksikon
v/ Advokat Julius H. Bolleaa
Sydhavnsgade 62, 2. tv
2450 København SV

Att. Wikipedia


Til notits:

I henhold til Ophavsretsloven af 1995[1] ønsker den almennyttige organisation Spademanns Leksikon at gøre opmærksom på, at Wikipedia Danmark[2] på groveste vis har krænket loven om ophavsret og de rettigheder Spademanns Leksikon besidder i hhv. til dansk- såvel som europæisk lov.

På grund af gentagen plagiering - samt opfordring til samme - ønsker vi at gøre opmærksom på overtrædelse af lovgivningen qua Ophavsretsloven §1, stk. 1 & 3 (jf. nedenstående).


§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.

Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære værker.


Ydermere vil vi gøre opmærksom på, at den fortsatte eksistens at Wikipedias beskrivelse af Spademanns Leksikon er så urigtig og bagvaskende, at vi har set os nødsaget til at politianmelde Wikipedia i hh. til Straffelovens §267 der entydigt forbyder injurier[3].


Vi ses i Byretten!

Spademanns Leksikon

v/ Advokat Julius H. Bolleaa

Noter

  1. Revideret i dec. 2009
  2. Mfl.
  3. Samt bagvaskelse


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.